image

SİYASİ HİTABET

Siyasetçilerin seçmenleri karşısında yapacakları konuşmaları daha iyi hale getirmek ve seçmenleri etkileyecek hatiplik için pratik bilgiler paylaşılmaktadır.

image

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

Bu eğitimle topluluk karşısında çıkan bireyin konuşma sürecini hazırlığı, Konuşmayı icra etmesi, etkileme yöntemleri, popüler hatip hareketleri vb. konular paylaşılmaktadır.

image

SUNUM TEKNİKLERİ

Sunuları profesyonel hazırlamak, etkileyici görseller oluşturmak, dinleyenlerin zihninde ve gönlünde yer etmek amacıyla teknik olarak neler yapılabileceği uygulamalı olarak bu eğitimle paylaşılmaktadır.

image

KONUŞMA VE BEDEN DİLİ

Gerek birey gerekse topluluk karşısında yapılacak konuşmaların beden dili açısından icra edilmesinde neler yapılabileceği örneklerle ve uygulamalarla bu çalışmada paylaşılmakta, konuşmaya ilişkin psikolojik ve teknik yöntemler aktarılmaktadır.

image

KONUŞMA METNİ YAZARLIĞI

Kitleler karşısında konuşacakların konuşma metinlerini yazarken hızlı, pratik ve etkili yöntemleri öğrenmeleri ve ses getirici metinler yazmaları amaçlanmaktadır.

image

HİTABET TEKNİKLERİ

Yurtiçinden ve yurtdışından, günümüzden ve geçmişten hatiplerden örneklerle hitabet teknikleri bu çalışmayla paylaşılmakta, yapılan pratiklerle hatiplik yönünden gelişme sağlanmaktadır.