Biyografi

image

İstanbul'da doğdum. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü tamamladım. Sonrasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansı bitirdim. Siyasal Propaganda Araçları ve Yerel Seçimleri konu alan teziyle bu bölümü tamamladım. Akabinde Halkla İlişkiler Bölümünde öğrenim gördüm.Yerel yönetimler bölümünde öğrenimimi sürdürdüm.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman unvanlarıyla görev yaptım. Liderlik, Siyasal Kampanya Metotları, Etkili İletişim, İkna, Beden Dili, Protokol Kuralları, İletişim, Pazarlama, Sponsorluk, Özgüven, Savunuculuk, Halkla İlişkiler, Girişimcilik, Metin Yazarlığı, Konuşma vb. çoğunlukla iletişime ilişkin konularda uzman kişilerden eğitim aldım.

Çoğunluğu “Hitabet Eğitimi” ve “Program Takdimleri”nden olmak üzere 120'ye yakın plaket ve yüzlerce teşekkür belgesi aldım. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların, etkinliklerin sunuculuklarını yaptım. Bugüne kadar yaptığım sunuculuklar ve verdiğim eğitimler nedeniyle Sn. Süleyman Demirel, Sn. Bülent Ecevit, Sn. Bülent Arınç, Sn. Binali Yıldırım, Sn Ertuğrul Günay, Sayın Namık Kemal Zeybek, Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB), Süleyman Onatça (TÜRKONFED) gibi kişilerden (son olarak sizden), yanısıra Üniversiteler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Barolar Birliği, Ticaret Odaları, Belediyeler, Siyasi Partiler, STK’lar vb. birçok yerden olumlu görüşlere sahip bulunmaktayım.

Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Tarih dersleri vermenin yanı sıra Türkiye genelinde çoğunluğu üniversiteler olmak üzere kamu ve kurum kuruluşları ile özel sektörde “Hitabet Teknikleri”, “Etkili Konuşma Yöntemleri”, “Topluluk Önünde Konuşma” konularında eğitimler verdim. Eğitim verdiği kurumlar içinde başlıcaları Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı, Sinop Üniversitesi, Çanakkale Barosu, Belediyeler, Dumlupınar Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Oda ve Borsalar yer almaktadır. Anılan konulara ilişkin olarak Temmuz 2013 başında “Siyasette Hitabet” isimli kitap yayınladım.

Topluluk önünde konuşmaya ilişkin Türkiye’nin en içerikli sitesi www.siyasettehitabet.com isimli siteyi hazırladım ve yürütüyorum.Yakın zamanda “Hatiplerle Söyleşiler”, “Hitabet Teknikleri” ve “Söz Oyunları” isimli kitaplarım yayınlanacaktır.